Reactie Kustboys bestuur na KVO - Antwerp

Geupbliceerd op donderdag 24 september 2015 | Category: Algemeen

Geachte bestuur,

Als supportersfederatie nemen wij akte van uw reactie op de spijtige gebeurtenissen tijdens de bekermatch tegen Antwerp FC.

Toch wensen wij hierop alsnog te reageren.

Op geen enkel moment tijdens de wedstrijd hebben de thuissupporters zich veilig gevoeld. Niet alleen de helft van tribune A was gevuld met Antwerpsupporters, maar her en der waren er groepjes die zich onder onze mensen gemengd hadden. “Gelukkig” heeft ons weireldploegje verloren, want we mogen er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn bij een overwinning van KVO.

Dit is echter niet de eerste keer dat iets dergelijks gebeurt. Telkens bijvoorbeeld Club Brugge op bezoek komt, zitten we met hetzelfde probleem. We zouden ook nog meerdere voorbeelden kunnen herhalen.

Daarom vragen wij ons af hoe het mogelijk is dat bij risicomatchen supporters van de tegenpartij telkens aan kaarten kunnen raken voor de tribunes C en D, terwijl thuissupporters enkel kaarten krijgen bij vertoon van identiteitskaart.

Dat enkelingen de veiligheidsprocedure kunnen omzeilen, kunnen wij begrijpen, maar dat zoveel mensen door de mazen van het net raken, kan voor ons echt niet.

Wat de ordehandhaving van gisterenavond betreft, mogen wij hopen dat alles onder controle was. Al leek het erop dat de politie toch niet massaal aanwezig was, ondanks het grote aantal Antwerpsupporters. We konden ons niet van de indruk ontdoen dat de spotters alsook de stewards deze grote groep liever lieten begaan (aansteken bengaals vuur, stoeltjes vernietigen, thuissupporters uitdagen, enz…) dan in te grijpen. Hoe wordt dit beschreven? Tolereren en beheersen? Spijtig genoeg wordt deze tactiek (vooral tolereren) niet altijd toegepast op onze thuissupporters of de supporters die meegaan op verplaatsing. Maatregelen dringen zich dus op.

Dat KVO een sympathieke ploeg wil blijven, is zeer lovend, maar dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid van de eigen supporters.

In deze context wensen wij ook nog eens de aandacht te vestigen op de vooroordelen dat de ordediensten hebben ten opzichte van onze aanhang. Deze zaak werd al een paar keer aangekaart op vergaderingen, maar tot op dit moment is er nog geen verbetering te bespeuren. De kleinste futiliteit is soms voldoende om onze mensen een stadionverbod te geven. Een betere communicatie tussen de supportersfederatie, KVO en zeker de ordediensten is hoogst nodig. Juiste informatie is zeer belangrijk. Dit zou ons, als federatie, al kunnen toelaten om de eerste stappen te nemen om problemen bij eigen supporters op te lossen. Dit kan ook “gecontroleerd beheersen” genoemd worden.

We blijven natuurlijk ten allen tijde onze ploeg KVO steunen en hopen dat door u en de ordediensten alles in het werk zal gesteld worden om een dergelijke situatie in de toekomst te vermijden.

We zullen dit als federatie verder aankaarten bij KVO en zullen hierover via onze online media dan ook onthouden van verdere commentaren.

Leve KVO!

Het voltallige bestuur van de Kustboys

Menu