Belangerijke informatie voor de supporters

Geupbliceerd op dinsdag 29 maart 2016 | Category: Supporters

PERSBERICHT

 

UITZONDERLIJKE VERGADERING

PRO LEAGUE – CLUBS – SUPPORTERS - ORDEDIENSTEN

 

Brussel, vrijdag 25 maart 2016 – Vandag organiseerde de Pro League, in navolging van de dramatische gebeurtenissen in Brussel en de consequenties hiervan voor de organisatie van de wedstrijden, een vergadering met de veiligheidsverantwoordelijken van de Pro League clubs, lokale politiediensten, de Voetbalcel en vertegenwoordigers van Belgian Supporters en de erkende supportersfederaties.

Tijdens deze vergadering werd unaniem de steun uitgesproken voor het verderzetten van het dagelijkse leven, in deze het plaatsvinden van de wedstrijden van de Pro League.

Het plaatsvinden van deze wedstrijden moet gebeuren zonder extra druk te leggen op de politiediensten. Daarom besloten alle aanwezige partijen over te gaan tot het bestendigen en consequent uitvoeren van reeds bestaande maatregelen en het invoeren van nieuwe maatregelen.

  • Zo blijven rugzakken en handtassen niet toegelaten in de stadions. Bovendien herhalen de Pro League en de clubs ook dat er geen depot zal zijn voor handtassen en rugzakken.
  • Alle supporters zullen bij de ingang van de stadions onderworpen worden aan een systematische en grondige fouille. Supporters worden daarom vriendelijk gevraagd om op tijd naar het stadion te komen.

Naast deze reeds bestaande maatregelen, worden extra acties ondernomen:

  • Clubs worden gevraagd om het aantal stewards dat de bezoekende supporters vergezeld te verdubbelen. Om de fouilles vlot te laten verlopen, zullen ook de thuisspelende ploegen een maximaal aantal stewards inzetten op de wedstrijden.
  • Clubs zullen voor de aankomst van de supporters een sweeping van het stadion laten gebeuren.

De Pro League roept de supporters op om attent te zijn en verdachte zaken te melden aan de stewards en het veiligheidspersoneel. “In de huidige omstandigheden rekenen we op iedereen om de wedstrijden in alle veiligheid te laten doorgaan. Supporters zijn als een familie; draag in de huidige omstandigheden dan ook zorg voor elkaar”, aldus Magali Pignolet, vertegenwoordiger van Famille des Rouches en Pierre François, gedelegeerd bestuurder van de Pro League.

Daarnaast bevestigden de vertegenwoordigers van de supporters hun volledige medewerking om deze maatregelen, die het gevolg zijn van een uitzonderlijke situatie in het land, zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het is immers slechts dankzij deze maatregelen dat we het plaatsvinden van deze wedstrijden kunnen verzekeren.

Zo zullen de supportersfederaties gevraagd worden deze maatregelen mee te delen en te bepleiten aan hun achterban.

Incidenten en onregelmatigheden zijn in deze context absoluut taboe. Deze brengen de veiligheid van supporters in het gedrang en dreigen het verloop van de competitie te hypothekeren. Daarom zullen de clubs bij incidenten sneller overgaan tot waarschuwingen en burgerrechtelijke uitsluitingen en zal er onmiddellijk en kort op de bal gespeeld worden.

Opdat deze maatregelen vlot uitgewerkt en gehandhaafd kunnen worden, in de onmiddellijke en verdere toekomst, roepen de Pro League en de clubs op om de stewards te respecteren en hun statuur ook op te waarderen.

De aangekondigde maatregelen genieten een brede ondersteuning van de supportersvertegenwoordiging: “op dit moment voel ik me door de toegepaste maatregelen veilig in het stadion. Met deze maatregelen tonen de Pro League en de clubs dat ze respect hebben voor de veiligheid van de supporters. Ik ga dan ook met een gerust hart naar het voetbal.”, aldus Ann-Sophie De Regge, vertegenwoordiger van de supportersfederatie van KSC Lokeren.

 

 

Vriendelijke groeten,

Salutations cordiales,

 

Pro League

Menu