× Home Over Ons Supportersclubs Kalender Fotos KustboysTV Forum Shop Contact

Beste Kustboys en Kustgirls,

Met dit schrijven willen we in eerste instantie Peter Callant bedanken omdat hij het aandurfde de club in handen te nemen na het MC-tijdperk. Wij vanuit de supportersfederatie en zowat de hele supportersgemeenschap hadden snel het gevoel dat er een nieuwe wind door KVO ging, één waar de gewone supporters terug centraal stond, ik denk bijvoorbeeld maar aan de happy hours, de spughetti, de verse maatjes en er waren nog enkele van deze. Dit gaf ons een zeer goed gevoel. Tevens was u een man die het ook niet na liet om zich tussen de supporters te laten zien.

Dat het voor een zakenman niet altijd evident is om de gulden middenweg te vinden tussen de eigen zaak en de club en er dus soms keuzes moeten gemaakt worden, maakt het een begrijpelijke beslissing. Wat wel zeker is, is dat op dit jaartje als voorzitter, u zeker zal herinnerd worden als een aimabel en joviaal man.

Bedankt Peter Callant.

Aan de nieuwe voorzitter Frank Dierckens,

Eerst en vooral wensen we u namens de federatie van harte proficiat met de genomen beslissing en heten we u dan ook van harte welkom als nieuwe voorzitter van KVO. We zijn ervan overtuigd dat de club een beslissing genomen heeft als een goede huisvader en dat we met uw komst op onze beider oren kunnen slapen. We hopen dat u de ingeslagen weg verderzet en er mee voor zorgt dat de club verder stabiel uitgebouwd wordt, rekening houdend met de waarden en normen eigen aan KVO en dat de gewone supporter een even belangrijke plaats mag behouden als onder Peter Callant.

Veel Succes Frank Dierckens en lang leve KVO!
Namens de supportersfederatie